Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Gyakran Ismételt Kérdések

GYIK

Kinek érdemes pályáznia a Széchenyi 2020 keretében, illetve más támogatások kapcsán?

Minden pályázati évben több pályázatkiírás történik mind a KKV- szektor, mind a nagyvállalatok számára. Ugyanakkor számos pályázati lehetőség van az önkormányzati szféra és az egyéni vállalkozók számára is.

Kötelező-e az átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtásához?

A legtöbb Széchenyi 2020 keretében KKV-k részére megjelent pályázati kiírás esetében kötelező előírás a minimum egy fő foglalkoztatott megléte az utolsó lezárt, teljes üzleti év esetében.

Végrehajtás alatt álló vállalkozás pályázhat?

A pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a pályázóval szemben ne legyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Lehet-e negatív saját tőkéje a pályázó vállalkozásnak?

A legtöbb Széchenyi 2020 keretében KKV-k részére megjelent pályázati kiírás esetében kötelező előírás a minimum egy fő foglalkoztatott megléte az utolsó lezárt, teljes üzleti év esetében.

Mit takar a pályázat előkészítés, pályázatírás?

A pályázat előkészítés és a pályázatírás keretében megvalósul a Pályázó projektötletének kidolgozása, formálása, költségvetés készítése, a szükséges dokumentációk elkészítése, a pályázati adatlap összeállítása, illetve a teljes pályázati dokumentáció benyújtása a Kiíró szervezet felé. Ezt követően a Hiánypótlások és Tisztázó Kérdések megválaszolása is részét képezi a pályázatírásnak.

Mit takar a projektmenedzsment fogalma?

A pályázati projektmenedzsment keretében a Támogató Szerződés vagy Támogató Okirat hatályba lépését követően kezdődik meg a nyertes pályázatok megvalósításának menedzselése. Keretében megtörténik az Időközi Projekt Előrehaladási Jelentések és Időközi Kifizetési Kérelmek összeállítása és benyújtása, tehát beszámolók készítése a projekt előrehaladásáról.

Mikor kezdhető meg egy projekt?

Az adott projekt megkezdésének időpontját minden esetben az adott Pályázati Felhívás szabályozza. Általában lehetséges saját felelősségre megkezdeni a projekttevékenységeket a pályázat benyújtását követő napon, de ez nem jelent előnyt a pályázat elbírálásánál.

Mit jelent a Projekt Előrehaladási Jelentés?

A pályázó a Támogatási Szerződés aláírását követően a Közreműködő Szervezet irányába köteles időszakonként jelentéseket nyújtani a projekt helyzetéről.

Mikor befejezett egy projekt?

Általános szabály szerint abban az esetben, amennyiben minden, a pályázatban szereplő tevékenység megvalósult, továbbá a projekt zárásának feltétele a Záró Beszámoló a Közreműködő szervezet általi jóváhagyása. Ezt követően a támogatás folyósítása megtörténik. Amennyiben ezen feltételek fennállnak, a projekt befejezettnek tekinthető. A projekt befejezését követő napon kezdődik meg a projekt fenntartási időszaka.

Mi a fenntartási időszak fogalma?

A projektek kapcsán három vagy ötéves időintervallumot felölelő fenntartási időszakról beszélhetünk. A mikro- és kis-, illetve középvállalkozások esetében három év a fenntartási időszak hossza. A Közreműködő Szervezet irányába ez alatt az időszak alatt éves fenntartási jelentéseket kell benyújtania a Pályázónak. Az évente beadásra kerülő fenntartási jelentések tartalmazzák az indikátorokra, vállalásokra vonatkozó információkat. A fenntartási időszak alatt a pályázók kötelesek a pályázatuk keretében megvalósítható fejlesztéseket fenntartani.

Mi az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) fogalma?

Az EU Strukturális Alapjainak feladata az Unión belüli fejlettség béli különbségek mérséklése, az eltérő fejlettségi szintű államok és régiók gazdasági és társadalmi kohéziójának megteremtése. A 2007-2013-as időszakban két strukturális alap működik, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap. A regionális politikára szánt összegek legnagyobb része, hozzávetőlegesen 45%-a az ERFA-n keresztül jut el a tagállamokba. A jelenlegi szabályozást a 2006/1086/EK rendelet tartalmazza, mely meghatározza azokat az intézkedéstípusokat (a konvergenciát, a regionális versenyképességet és foglalkoztatottságát, valamint az európai területi együttműködést), amelyek alapján a régiók jogosultak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) pénzügyi forrásaira.

Mi az az Európai Szociális Alap (ESZA)?

A Strukturális Alapok másik eleme az ERFA mellett. Legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása. A jelenlegi szabályozást a Tanács 1081/2006/EK rendelete tartalmazza, mely 2007. január 1-jén lépett hatályba. Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődést a tagállamok azon szakpolitikáinak támogatásával, melyek a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka minőségének és a termelékenység javítására, továbbá a társadalmi befogadás előmozdítására és a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentésére irányulnak.

Mi számít gazdasági területnek?

Az érintett település településrendezési tervében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően gazdasági területnek minősülő terület. A fővárosban a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló Fővárosi Közgyűlési Rendeletben (BVKSZ) meghatározottak szerint ipari területnek és kereskedelmi, szolgáltató területnek minősülő „Munkahelyi övezet besorolású” terület.

Kell önerővel rendelkeznem a pályázatokhoz?

A pályázónak a projektje megvalósításához biztosítania kell bizonyos összegű saját forrás rendelkezésre állását. Ennek mértéke függ attól is, hogy például a pályázó önkormányzat, non-profit szervezet, vagy esetleg profitorientált vállalat-e, valamint attól, hogy a pályázó hol kívánja megvalósítani projektjét. Az adott támogatható területhez elvárt önrész pontos összegét és feltételeit az adott pályázati kiírás tartalmazza.

Mi a Közreműködő Szervezet szerepe a pályázat kapcsán?

A Közreműködő Szervezet tartja a kapcsolatot a pályázókkal közvetlenül. Feladatkörét tekintve a Közreműködő Szervezet készíti el a pályázati kiírások és a támogatási szerződések tervezetét, elvégzi a pályázatok formai vizsgálatát, befogadását és értékelését. emellett aláírja a Támogatási Szerződéseket, engedélyezi a kifizetéseket és ellenőrzi a támogatott fejlesztéseket is.

Milyen kötelezettségvállalásokat kell tenni egy pályázatnál?

Kiírásonként változnak a vállalások azonban a leggyakoribb elvárások a létszámtartás, vagy bővítés, és az árbevétel növekedés.

Milyen szankciókra számíthat az, aki nem tudja tartani a kötelezettségvállalásokat?

Ha valaki nem teljesíti az előírásokat, akkor szabálytalansági eljárásra számíthat. Azonban van rá lehetőség, hogy szerződésmódosítás keretén belül a vállalások módosításra kerüljenek, azonban ez csak alapos indoklással valósítható meg.

Pályázhatok-e, ha korábban már volt nyertes pályázatom?

Egy kiírás keretében, csak egy nyertes pályázattal rendelkezhet a pályázó, illetve annak kapcsolt vállalkozása. Azonban, ha az elmúlt években más kiírás keretében rendelkezik nyertes pályázattal, az nem zárja ki, hogy egy aktuális pályázaton elinduljon.

Mit jelent az, hogy utófinanszírozott pályázat?

A nyertes pályázat megvalósítása után (pl.: beszerzésre kerültek az eszközök) van lehetőség a számlával és banki átutalással igazolt tevékenységeket elszámoltatni, amelynek összegét ellenőrzés után fognak kiutalni vállalkozásának.

Mit jelent az, hogy KKV?

A KKV rövidítés a Kis – és Középvállalkozásokat jelenti, amelyet az Európai Unióban a 800/2008 EK rendelet 1. számú melléklete szabályoz.

Vállalatomnak nyereségesnek kell lenni, ahhoz hogy elinduljon egy pályázaton?

Önmagában az, hogy nyereséges-e egy vállalkozás nem befolyásolja a pályázatokon való indulást.

Mennyi időt vesz igénybe egy pályázat elkészítése?

A pályázatok elkészítésének időtartama minden pályázati kiírás estében különböző, hiszen a legkülönbözőbb célokra és fejlesztésekre nyújtható be pályázat.

Mit jelent az, hogy teljes lezárt üzleti év?

Teljes lezárt üzleti évnek számít, ha az adott vállalkozás a teljes naptári évben (365 napon át) működött. Egy januárban alapított vállalkozás hiába működött majdnem egész évben, az alapítás éve még nem számít teljes üzleti évnek.

A pályázat beadása után visszamondható a támogatási kérelem?

A pályázónak bármikor lehetősége van visszalépni mind az értékelési mind a megvalósítási szakaszban. Ha nyertes pályázó lép vissza kérelmezheti Támogatási Szerződése felbontását, mely nem jár semmilyen negatív hatással a szervezet jövőbeni támogatásigénylési lehetőségeire.