Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Referenciák

A mikro-, kis-és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.

GINOP Plusz-1.2.1-21

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

Pályázati célok:

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Igényelhető támogatás: 10 000 000 – 629 300 000 Ft

A támogatási kérelmében rögzített projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételnek másfélszeresét! (2020. évi beszámoló alapján kell már számolni)

A pályázó megválaszthatja, hogy bázisévnek a 2019 vagy a 2020-as évet kéri!

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg az alábbiak szerint:

Létszám
Elszámolható költség / fő
Maximális elszámolható összköltség
9 főig
1-9 főig: 11 millió Ft
99 millió Ft
49 főig
1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig
1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft
899 millió Ft

Támogatási intenzitás maximum 70%

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Előleg mértéke: a megítélt támogatás maximum 90%- a, de maximum 566 370 000 Ft

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleget is) kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.

 

Beadási időszakok (tervezett):

1. benyújtási szakasz:
2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig
2. benyújtási szakasz:
2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig
3. benyújtási szakasz:
2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig
4. benyújtási szakasz:
2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig

 A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Megvalósítási idő: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Budapest kivételével az egész országban megvalósítható a fejlesztés.

Nem támogatható:

 • az a fejlesztési igény, mely a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • mezőgazdasági vállalkozás
 • szállás és fürdőhely fejlesztés

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek: nem releváns.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia a részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

A felhívás keretében az alábbi képzések költsége számolható el:

 • évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás
 • évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
 • évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés fogadható el.

Fenntartási kötelezettség: a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 év

A fenntartási időszakban teljesítendő jelentéstételi kötelezettség a fizikai befejezéstől kerül előírásra, azonban ez a fenntartási időszak kezdetét nem érinti. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés tárgyidőszaka a projekt fizikai befejezését követő naptól kezdődően az ezt követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart.

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. A visszafizetést a jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell megtenni. Van lehetőség 4 részletben visszafizetni.