Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

A támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány a) amelyet a bíróság 2021. december 31-éig nyilvántartásba vett,

b) amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

  1. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc

Az igényelhető támogatási összeg felső határa

FCA–KP–1–2022/1 Ingatlanberuházási, felújítási támogatás
7 000 000 Ft
FCA–KP–1–2022/2 Gépjárműbeszerzési támogatás
7 000 000 Ft
FCA–KP–1–2022/3 Eszközbeszerzési támogatás
2 000 000 Ft
FCA–KP–1–2022/4 Programszervezési támogatás
2 000 000 Ft

A döntést megalapozó értékelési szempontok:

a) a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása;
b) a benyújtott pályázat költségvetésének megalapozottsága;
c) a pályázó civil szervezet tevékenysége, eddigi eredményei;
d) a pályázattal megvalósítani kívánt helyi társadalmi szükséglet, elérendő helyi társadalmi hatás;
e) a támogatás civil szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, további fejlődés lehetősége stb.);
f) a Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.