Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program

ÉLIP BP

Az Irinyi Terv részeként létrejött Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program összegzésben hatmilliárd forinttal támogatja a hazai élelmiszeripari beszállítókat, kiskereskedelmi láncokat és közétkeztetési vállalkozásokat. A támogatás célja, hogy elősegítse ezeknek a vállalkozásoknak a technológiai fejlődését, bővítse élelmiszeripari termelői kapacitásaikat és segítséget nyújtson a beszállítói hálózatba való integrálódásukban.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Azok az élelmiszeripari vállalatok, vagy általuk létrehozott konzorciumok jogosultak a támogatásra, amelyek tevékenységeik alapján élelmiszeripari vállalkozásokként vannak klasszifikálva. A támogatást a vállalatok a TEÁOR 10 főcsoport minden alcsoportjára (a 109-es alcsoport kivételével), illetve a TEÁOR 11 főcsoport minden alcsoportjára (a 1102 alcsoport kivételével) igényelhetik, feltéve, hogy ezek a tevékenységek fejlesztendők, vagy éves nettó árbevételük minimum 50%-a a 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében igazolható módon ebből származik.

Egy további kritérium, hogy a vállalkozásoknak az éves nettó árbevételüknek a 2020., 2021., vagy 2022. évek valamelyikében minimum 100 millió forintnak kell lennie, vagy azt meg is haladja. Emellett rendelkezniük kell legalább két lezárt üzleti évvel, és az éves átlagos statisztikai állományi létszámuknak legalább 3 főnek kell lennie.

N

Az ÉLIP BP-ben a következő jogosultsági kritériumoknak egyszerre kell megfelelni:

– A projekt beruházásai megoldásokat kínálnak élelmiszeripari beszállítói státusz fejlesztő területeken, termékkörökben vagy technológiákban (például csomagolás).

– A pályázó, legyen az közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás vagy kiskereskedelmi lánc, a projekt megvalósítása során vagy annak eredményeképpen jelenlegi vagy jövőbeni beszállítója lesz, és ezt kétoldalú együttműködési szerződéssel vagy szándéknyilatkozattal bizonyítja.

A támogatás jellege, mértéke

A támogatás mértéke 300 és 500 millió forint között változik. A teljes projektköltséghez a támogatás maximum 70 százalékkal járulhat hozzá, ahol a kedvezményezettnek további 30 százalékot kell hozzáadnia. Ezen belül minimum 15 százalék önrész szükséges, amit maximum 15 százalék állami támogatást nem tartalmazó piaci hitellel is ki lehet egészíteni. Más támogatásokkal ez nem kombinálható.

Konzorciumok esetében a támogatás mértéke legfeljebb az egy kedvezményezett által elnyerhető, jelen pályázati konstrukcióban nyújtható maximális támogatási összeg kétszerese lehet, függetlenül a konzorciumi tagok számától.

Az igényelhető támogatás: 300 millió – 500 millió Ft

Támogatási intenzitás: 70-50 %

Támogatható tevékenységek

A felhívással összhangban a következő tevékenységekre lehet támogatási igényt benyújtani:

  • új eszközök, gépek beszerzésére,
  • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
  • információs technológia-fejlesztésére,
  • gyártási licenc, gyártási know-how, és immateriális javak beszerzésére,
  • szakértői és tervezési tevékenységre,
  • ingatlan és infrastruktúra beruházásra,
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

Fenntartási időszak

A projektek megvalósítására a maximális időtartam 24 hónap, de minden projektnek legkésőbb 2026. december 31-ig kell befejeződnie. A fenntartási periódus – a projekt Támogató általi elfogadása után – további 36 hónap, nagyvállalatok esetében pedig 60 hónap.

Fenntartási időszak alatt a kérelmezőnek meg kell őriznie a fejlesztés eredményeit a kötelező fenntartási időszak végéig, ami minimum 3 év a projekt jóváhagyásától számítva, nagyvállalatok esetében 5 év. A projektre vonatkozó konkrét határidőket a Támogatói Okirat rögzíti, és a fenntartási időszak kezdetét a Támogató határozza meg.

A pályázatok benyújtásának határideje

  1. október 12. és október 26. között lehet benyújtani a támogatási kérelmek

Előminősítést kérek!