Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

GINOP Plusz-3.2.1-21

A felhívás célja:

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.  Jelen harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

Kik pályázhatnak?

Azon támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, aki

 • rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). A KKV minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet.
 • Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben főtevékenységét az 1. sz. táblázatban felsorolásra került magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi és az alábbi feltételek teljesülnek:
  • a magas energiaintenzitású ágazathoz tartozó főtevékenység legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került és
  • a munkáltató vállalja, hogy a vállalkozását fenntartja és az eredményesség mérési vizsgálat időpontjában a vállalkozás főtevékenysége továbbra is az 1. sz. táblázatban felsorolt, a magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik.
 • Minden magas energiaintenzitású ágazatban fő tevékenységet végző vállalkozás esetében elvárás, hogy legalább egy zöld átálláshoz kapcsolódó képzést is valósítson meg. (Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak azon vállalatok minősülnek, amelyek esetén a legutolsó lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti év beszámolója szerinti fő tevékenysége (fő TEÁOR) az alábbi 1. sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozik, vagy az egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalatok esetén az 1.sz. táblázatban felsorolt valamely ágazathoz tartozó fő tevékenysége legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került. )

1.sz. táblázat: Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatok listája

2021 ágazat teáor 2 melléklet
energiaktg árbevételhez viszonyítva 2021
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
49,46
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
26,42
2311 Síküveggyártás
23,16
1711 Papíripari rostanyag gyártása
19,50
2352 Mész-, gipszgyártás
17,92
2011 Ipari gáz gyártása
15,43
2410 Vas:, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
13,82
2540 Fegyver-, lőszergyártás
13,53
2313 Öblösüveggyártás
12,79
1062 Keményitő, keményitőtermék gyártása
12,40
2332 Égetett agyag épitőanyag gyártása
12,31
2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
12,22
2451 Vasöntés
11,86
2351 Cementgyártás
11,12
1712 Papirgyártás
10,96
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
10,07
R

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

117 Betéti társaság 

121 Szociális szövetkezet 

122 Takarék- és hitelszövetkezet 

123 Iskolaszövetkezet 

124 Agrárgazdasági szövetkezet 

126 Biztosító szövetkezet 

129 Egyéb szövetkezet 

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság  574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 

228 Egyéni cég 

231 Egyéni vállalkozó

A támogatás keretösszege:

A keretprogram teljes kerete 70 Mrd Ft, melyből a harmadik meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg összesen 15 milliárd forint az alábbi megoszlás szerint.

 • 5 milliárd forintra az energia intenzív ágazatba (válságtámogatás) sorolt vállalkozások részére pályázható keret.
 • 10 milliárd forint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok részére pályázható keret ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül.

A támogatás mértéke, összege:

Az egy vállalkozás részére a Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

Vállalat méret
Maximális támogatási összeg
Mikro-, kis- és középvállalkozás
75 millió Ft
Nagyvállalat
150 millió Ft

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont esetében valósul meg::

 • a képzésbe bevont munkavállaló hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű,
 • a képzésbe bevont személy hátrányos helyzetű régióban lévő telephelyen dolgozik (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúl),
 • a munkáltató fő tevékenysége kiemelt ágazathoz tartozik,
 • összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át IKT képzés teszi ki

Bármelyik teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető az alábbiak szerint:

 • a képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető vagy megváltozott munkaképességű személy(ek)re értendő.
 • 12.31 előtt a pályázó vállalkozás cégkivonatába bejegyzett főtevékenysége alapján a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik. A kiemelt gazdasági ágazat szempontjának teljesülése esetén a megnövelt keretösszeg a vállalat által a pályázat során képzésben résztvevő összes munkavállalójára értendő.
 • az összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át a Hirdetményben meghatározott információs és kommunikációs technológiákra (IKT) irányuló képzések alkotják. Az IKT képzések részarányát a kérelemben foglalt összes képzés elszámolható költségének összértékéhez kell viszonyítani. A feltétel teljesülése esetén a megnövelt keretösszeg a vállalat által a pályázat során képzésben résztvevő összes munkavállalójára értendő.

Támogatható képzések tipusai:

 • Soft skill képzések (pl. együttműködés-fejlesztés, kommunikáció, vezetők fejlesztése)
 • IKT (információs és kommunikációs technológiákra) irányuló képzés (pl. irodai szoftverek)
 • Nyelvi képzés (bármilyen idegen nyelv)
 • Szakmai ismeretre irányuló képzés

Kötelező vállalások

 • A munkavállalóra 6 hónap támogatást lehet igényelni, és a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a munkavállalót ezen felül legalább további 4 hónapon át foglalkoztatja.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a nem támogatott továbbfoglalkoztatási időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség alá.

A pályázatok benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2024. március 05. napjától a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig van lehetőség.

Előminősítést kérek!