Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Krízishelyzetre szóló támogatás

MAHOP-5.3.4-2023

Magyarország Kormányának felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások1 ellenálló képességének támogatása érdekében, különös tekintettel a jelenlegi orosz- ukrán háború okozta válságra. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását.

A cél elérését a Kormány az orosz-ukrán háború okozta többletköltségek kompenzációjával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

a) a mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága;

b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:

– mikro-, kis- vagy

középvállalkozásnak minősül;

c) civil szervezet;

d) termelői szervezet;

e) önkormányzat;

 f) nemzeti park igazgatóság

 

– amennyiben akvakultúrás termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben,

– amennyiben eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) történő bejelentési kötelezettségének;

– amennyiben legalább a 2022. február 24. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan rendelkezett folyamatosan érvényes és jogerős, a támogatást igénylő nevére, akvakultúrás termelő tevékenység végzésére (halastó művelési ágú terület(ek), haltermeléssel hasznosított víztározó(k) szóló vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy a vízjogi engedélyes hozzájáruló nyilatkozatával, illetve (intenzív haltermelő üzemeknél) használatbavételi engedéllyel;

 – az üzemeltetési engedélyében hasznosítási irányként a haltermelés szerepeljen, a haltermeléssel hasznosított víztározó üzemeltetési engedélyében pedig szükséges, hogy szerepeljen a halászati/haltermelési cél, vagy rendelkezzen érvényes haltermelési szerződéssel (érvényes haltermelési szerződéssel szükséges rendelkezni a 2022. február 24. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan);

– a támogatást igénylő a támogatási kérelemmel érintett halastó/haltermeléssel hasznosított víztározó terület, intenzív üzem tulajdonosa, haszonbérlője vagy haszonbérlői jóváhagyás esetén alhaszonbérlője.

A fenti feltételek mindegyikének maradéktalanul teljesülnie kell. További feltételek:

– tógazdasági haltermelés esetében a támogatást igénylő 2020-ban vagy 2021-ben vagy 2022-ben igazolható módon takarmányozást végzett, valamint 2022-ben üzemelő tóterülettel rendelkezett;

– intenzív üzemi haltermelés esetében támogatást igénylő 2022-ben igazolhatóan halat termelt

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Z

Milyen tevékenységek támogathatóak?

A tógazdasági és intenzív üzemi haltermelők esetében az Oroszország által Ukrajnával szemben indított háború által okozott takarmányár növekedés különbözet kompenzálása

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

2023. július 23. – 2023. augusztus 31.
 

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Tógazdasági haltermelés esetében 101.237 Ft/hektár,

intenzív üzemi haltermelés esetében 138.000 Ft/tonna.

A teljes támogatási összeg egyösszegben kerül kifizetésre

+

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Hol valósítható meg a projekt?

Magyarország teljes területén

Előminősítést kérek!