Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Napenergia Plusz Program

Pályázati felhívás

A program célja a háztartások saját célú termelésének és felhasználásának, valamint energetikai szempontú öngondoskodásának ösztönzése. A Felhívás kedvezményezettjeinek lehetőséget biztosít a háztartások számára megismerni és használni a modern villamosenergia tárolókat. A projekt lehetőséget nyújt a saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek, a haszonélvezeti joggal, valamint a lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Nagykorú természetes személy (magánszemély).

  • magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
  • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik
  • a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik, vagy nem egy európai uniós jogi értelemben vett vállalkozással megkötött hatályban lévő lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Kizáró okok:

  • nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
  • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;

amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.

Z

Kötelező vállalások:

  • a beruházás önerejének biztosítása;
  • a rendszer üzembe helyezése (igénybejelentés megtétele, csatlakozási engedély megszerzése, szolgáltatóval új szerződés aláírása).
t

Milyen tevékenységek támogathatóak?

HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

Egyéb feltételek:

  • kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható;
  • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható;

saját kivitelezés nem támogatható

Az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak:

Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15.,

Sikeres előregisztrációt követően folyamatosan a keret kimerüléséig.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető támogatás maximum 5 millió Ft

t

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Támogatás intenzitása és mértéke:

Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum
5 000 000 Ft.

Kell-e önerő a projekthez?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A támogatói okirat hatálybalépését követő 24 hónap.

Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere, a mérő paraméterezésének elvégzése.

Hol valósítható meg a projekt?

Magyarország egész területén

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

15 160 db

Előminősítést kérek!