Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

ÖSSZEFOGLALÓ A LAKOSSÁGI NAPELEMES RENDSZEREK TÁMOGATÁSA ÉS FŰTÉSI RENDSZEREK ELEKTRIFIKÁLÁSA NAPELEMES RENDSZEREKKEL KOMBINÁLVA CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ

RRF-6.2.1

A támogatás célja lakossági napelemes rendszer támogatása vagy fűtési rendszer elektrifikálása napelemes rendszerrel kombinálva, vissza nem térítendő támogatással.

A pályázat beadása: a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon történik.

A forrás keretösszege: 201.624.116.436 Ft, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási alap uniós fejlesztései fejezet 3. cím Központi kezelésű előirányzatok, 10. alcím Nemzeti Helyreállítási Alap központi kezelésű előirányzat biztosít.
Önerő biztosítása nem szükséges.

Támogatható tevékenységek: Az alábbi két műszaki tartalom közül egy választható:

  1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése
  2. Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A támogatás minimum mértéke: 500 000 Ft.
A támogatás maximum mértéke: a) műszaki tartalom esetén 2 900 000 Ft, b) műszaki tartalom esetén 11 300 000 Ft.
A támogatható projektek száma: Összesen 34 920 db, ebből az a) műszaki tartalom esetén 23 320 db és a b) tartalom esetén 11 600 db.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 14 hónap, a b) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónap, de egységesen legkésőbb 2026.06.30.

A támogatási kérelem benyújtása: 2021. december 06. 08:00 és 2024. október 14. 18:00 között lehetséges az alábbi ütemezésben:

I. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2021.12.06. 8:00 órától 2021.12.27. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2021.12.13. 8:00 órától 2022.01.03. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2021.12.20. 8:00 órától 2022.01.10. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2021.12.27. 8:00 órától 2022.01.17. 18:00 óráig
II. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2022.09.12. 8:00 órától 2022.10.03. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2022.09.19. 8:00 órától 2022.10.10. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2022.09.26. 8:00 órától 2022.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2022.10.03. 8:00 órától 2022.10.24. 18:00 óráig
III. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2023.09.11. 8:00 órától 2023.10.02. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2023.09.18. 8:00 órától 2023.10.09. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2023.09.25. 8:00 órától 2023.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2023.10.02. 8:00 órától 2023.10.23. 18:00 óráig
IV. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2024.09.02. 8:00 órától 2024.09.23. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2024.09.09. 8:00 órától 2024.09.30. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2024.09.16. 8:00 órától 2024.10.07. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2024.09.23. 8:00 órától 2024.10.14. 18:00 óráig
A támogathatók köre: Nagykorú természetes személy (magánszemély).

  1. magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
  2. a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkezik és
  3. megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább).

A c) pont szerinti jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020 évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé esik.

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén az augusztus 30. napi állapot kerül figyelembevételre. A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlan tulajdonosaira érvényes a fenti feltétel. 

A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát széljegyen történő feltüntetés önmagában nem elegendő. A fenti, 1.1. c) pont szerinti jövedelmi feltétel teljesítése tekintetében a 2021. augusztus 30.-i állapot a mérvadó. Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély esetében az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat becsatolása szükséges.  

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be támogatást, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

Az értékelési szempontok:

I. A támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, életévüket be nem töltött személyek száma szerin:

ha, nincs gyermek
1 pont
1 gyermek
2 pont
2 gyermek
3 pont
3 vagy több gyermek esetén
4 pont
II. A támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:
nem minősül kedvezményezett járásnak
1 pont
csak kedvezményezett járás
2 pont
csak fejlesztendő járás
3 pont

A pályázat elutasításra kerül, amennyiben annak tartalma nem felel meg bármely, alább részletezett értékelési szempontnak.

Minősítési szempontok:

Minősítés (megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg) /vagy adható pontszám 

1 A Pályázó lakhelyét, egyben a megvalósítás helyszínét alátámasztó hatóság általi dokumentum tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg 

2 Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a

teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

3 A 2020. évi nyugdíj összegét alátámasztó dokumentum(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van(nak) a teljespályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

4 A bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázatidokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

5 A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapjának tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

6 A használati megosztási megállapodás, vázrajz tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázatidokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

7 A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

8 A 4.a. számú melléklet szerinti nyilatkozat (adóazonosító jelek kezeléséhez) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

9 A 4.b. számú melléklet szerinti nyilatkozat (fogyasztási adatok lekéréséhez) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

10 A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázatidokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

11 A gyámhatósági vagy bírósági határozat (a gyám/gondnok kirendeléséről) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

12 Az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázatidokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

13 A meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázatidokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

14 A fotódokumentáció tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

15 A Vállalkozási szerződés(ek) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg

16 Az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési tevékenységet alátámasztó szerződés(ek)/megállapodás(ok) tartalma megfelelő, illetve összhangban van a teljes pályázati dokumentációval.

Megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns

17 A megvalósítani tervezetett beruházás megfelel a Pályázati Felhívásban foglalt céloknak.

Megfelelt / Nem felelt meg

18 A pályázat megfelel a Pályázati Felhívás 1. pontjában rögzített feltételeknek.

Megfelelt / Nem felelt meg

19 A pályázat kizárólag a Pályázati Felhívás 2.1 pontjában rögzített támogatható tevékenységet tartalmaz.

Megfelelt / Nem felelt meg

20 A megvalósítani tervezetett beruházás megfelel a Pályázati Felhívás 2.2 pontjában rögzített műszaki, szakmai előírásoknak.

Megfelelt / Nem felelt meg

21 Kizárólag regisztrált kivitelező került kiválasztásra a tervezett beruházás megvalósításához:

Megfelelt / Nem felelt meg

22 A pályázat megfelel a Pályázati Felhívás 3. pontjában rögzített finanszírozási feltételeknek.

Megfelelt / Nem felelt meg

23 A tervezett mérföldkövek, illetve a tervezett kezdési, illetve befejezési időpontok reálisak, megfelelnek a Pályázati Felhívás 4., illetve 5. pontjában rögzített feltételeknek.

Megfelelt / Nem felelt meg

24 A támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek száma szerint.

1 / 2 / 3 /4 pont

25 A támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján. 1 / 2 / 3 pont

A pályázatban hiánypótolható jogosultsági kritériumok:

1) a Pályázó lakhelyét, egyben a megvalósítás helyszínét alátámasztó hatóság általi dokumentum teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

2) a Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra kerülte(k);

3) a 2020. évi nyugdíj összegét alátámasztó dokumentum(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek);

4) a bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentum teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

5) a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljestulajdoni lapja teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

6) a használati megosztási megállapodás, vázrajz teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

7) a 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

8) a 4.a. számú melléklet szerinti nyilatkozat (adóazonosító jelek kezeléséhez) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

9) a 4.b. számú melléklet szerinti nyilatkozat (fogyasztási adatok lekéréséhez) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

10) a 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás(ok) teljeskörűen, olvasható módon

benyújtásra került(ek);

11) a gyámhatósági vagy bírósági határozat (a gyám/gondnok kirendeléséről) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

12) az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

13) a meglévő állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

14) a fotódokumentáció teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került;

15) a Vállalkozási szerződés(ek) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra került(ek);

16) az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési tevékenységet alátámasztó

szerződés(ek)/megállapodás(ok) teljeskörűen, olvasható módon benyújtásra

került(ek).

Fenntartási kötelezettség:

A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles a Kedvezményezett (pályázó) biztosítani.

A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a Támogató jóváhagyta és a támogatás kifizetése megtörtént. A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és az előző

bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Fentiek értelmében a fenntartási időszak kezdete az utolsó támogatási részösszeg átutalás teljesítésének a napja.

Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése:

Tevékenység
Költségkategória
Költségtípus
Költségelem
Költség forrása
Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Tervezési, engedélyezési, eljárási díjak
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Korszerűsítés
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Üzembe helyezés
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Kötelező nyilvánosság
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Tájékoztató tábla, fotódokumentáció
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)

Tetőszerkezetre helyezett, napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje:

Tevékenység
Költségkategória
Költségtípus
Költségelem
Költség forrása
Fűtési- és/vagy használati melegvízrendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Engedélyezési, eljárási díjak
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Fűtési- és/vagy használati melegvízrendszerek korszerűsítése, nyílászáró szerkezetek cseréje/korszerűsítése az épületek hőtechnikai fejlesztése keretében, napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében, akkumulátoros tárolóegység felszerelése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Korszerűsítés
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Fűtési- és/vagy használati melegvízrendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében, akkumulátoros tárolóegység felszerelése
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Üzembe helyezés
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Fűtési- és/vagy használati melegvízrendszerek korszerűsítése, nyílászáró szerkezetek cseréje/ korszerűsítése az épületek hőtechnikai fejlesztése keretében, napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából megújuló energiafelhasználás növelése érdekében, akkumulátoros tárolóegység felszerelése
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Épületenergetikai tanúsítvány
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)
Kötelező nyilvánosság
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Tájékoztató tábla, fotódokumentáció
HEE (Európai Unió felé elszámolható támogatás)