Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Városi Civil Alap „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

VCA-KP-1-2024

A pályázat célja:

A Városi Civil Alap keretében a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázat célja az 5000 fő feletti településeken működő civil szervezetek ingatlan vásárlásához és felújításához, gépjármű- és eszközbeszerzéshez, programjaik finanszírozásához, valamint kommunikációs tevékenységük történő támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A pályázati lehetőség kifejezetten azon egyesületek és alapítványok számára elérhető, amelyek az alábbi kritériumoknak megfelelnek:

 

 • Az egyesület vagy alapítvány nyilvántartásba van véve a bíróságon, és ez a regisztráció 2023. szeptember 1. előtt történt.
 • Az egyesület vagy alapítvány székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen található, ahol a lakosságszám 2023. január 1-jén meghaladta az 5000 főt.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 4 800 000 000,- Ft

Pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani.

Mikor lehet benyújtani a pályázatot?

2023. szeptember 1. 10 óra 00 perc – 2023. október 2. 12 óra 00 percig lehet beadni.

Támogatott tevékenységek:

Járműberuházás támogatása, működési, valamint eszközbeszerzési támogatás, működési, valamint programszervezési támogatás illetve működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlan-beruházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

Támogatás időtartama

A támogatás időtartama 2024. január 1. – 2025. december 31.-ig terjed.

VCA-KP-1-2024/1

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása

 • Ingatlan-tulajdon szerzésére.
 • Tulajdonukban lévő ingatlan felújítására.
 • Önkormányzat tulajdonában vagy önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő ingatlan felújítására, feltéve, hogy legalább 5 éves, ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás van a civil szervezet és az önkormányzat között.
 • Egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújítására, feltéve, hogy legalább 5 éves, ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás van a civil szervezet és az egyházi jogi személy között.

Az a pályázó, aki a 2021. és a 2022. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2024. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

VCA-KP-1-2024/2

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása

A program keretében civil szervezetek gépjárművek beszerzését és karbantartását finanszírozhatják. Lehetőség van új és használt gépjárművek vásárlására, karbantartására, felújítására, és alkatrészek beszerzésére.

Az a pályázó, aki a 2021. és a 2022. évi Városi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2024. évi Városi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

VCA-KP-1-2024/4

Civil szervezetek működési, valamint programszervezési támogatása

 • Civil szervezet működési költségei, például rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatási költségek (bérköltség, megbízási díj, járulékok stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (könyvelői díj), üzemanyagköltség.
 • Helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő programok előkészítése és megvalósítása.
 • Programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, valamint a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.

VCA-KP-1-2024/5

Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása

 • Működési költségek (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatási költségek, adminisztrációs költségek stb.).
 • Kommunikációs tevékenység fejlesztése és eszközbeszerzés.
 • Szervezeti arculat kialakítása.
 • Honlap fenntartása és üzemeltetése.
 • Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése.
 • Kommunikációs stratégia megvalósítása, különösen a médiamegjelenések szempontjából.

Tevékenységenként igényelhető maximális támogatási összeg:

Kategória
VCA-KP-1-2024/1
VCA-KP-1-2024/2
VCA-KP-1-2024/3
VCA-KP-1-2024/4
VCA-KP-1-2024/5

Ingatlanberuházási, felújítási támogatás
Gépjárműbeszerzési támogatás
Működési, valamint eszközbeszerzési támogatás
Működési, valamint programszervezési tamogatás
Működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása
Az igényelhető támogatási összeg felső határa
9.000.000,- Ft
7.000.000,- Ft
7.000.000,- Ft
11.000.000,- Ft
11.000.000,- Ft

Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

Költségtipus
I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek:
 • Pályázati dokumentáció összeállítása;
 • Projekt menedzsment költsége;
 • Müszaki/építészeti tervdokumentáció elkészitése;
 • Tervezés, engedélyezés;
 • Hatósági eljárások költsége;
 • A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesités költségei
II. Műszaki ellenőri szolgáltatás:
 • Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.
Mértéke a VCA-KP-1-2024/1 pályázati kategória elszámolható költségeire vetítve
legfeljebb 7%
legfeljebb 7%
Költségtipus
Pályázati dokumentáció osszeállitása;
Projekt menedzsment költsege.
A nyilvánossag tajékoztatásával kapesolatos kötelezetts€g-teljesités költségei
Mértéke a VCA-KP-1-2024/2-4 pályázati kategória elszámolható költségeire vetítve
legfeljebb 7%
legfeljebb 7%
legfeljebb 7%

A tartalmi értékelést követően a pályázatról a Támogató várhatóan 2023. december 31. napjáig dönt.

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

105 db

Előminősítést kérek!