Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

VP 5-8.6.2-16

Pályázat az erdők gazdasági értékének növelése érdekében, olyan erdészeti beavatkozásokra, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Támogatható tevékenységek: a) befejezett ápolás; b) tisztítás; c) törzsnevelési jellegű beavatkozás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,13 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2800 db

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege / / Támogatási összeg (eurónak

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1.) A támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló:
a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás;
b) tisztítás fahasználat;
c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll

A támogatás igénybevételének feltételei

I.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

 1. a) a támogatott tevékenységgel érintett erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó;
  b) a támogatott erdőterület az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként van nyilvántartva;
  c) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel;
  d) az egy kérelemben minimálisan támogatható erdőterület mérete 2,0 ha;
  e) a d) pont szerinti erdőterület–nagyságot a támogatási kérelemben az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek és a g) pontnak megfelelő részterületek összterülete alapján kell megállapítani. A területszámításnál kizárólag a 0,5 hektár nagyságot elérő erdőrészletek és részterületek vehetők figyelembe;
  f) tisztítás, valamint törzsnyesés esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás;
  g) befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

2.) Egy adott erdőrészlet esetén a 3.1.1.1 fejezet 1.) bekezdésében felsorolt tevékenységekre vonatkozóan egy kérelembenyújtási időszakban csak egy tevékenységre adható be támogatási kérelem.

3.) A támogatási kérelemben megjelölt erdőrészlet ugyanezen pályázati felhívás keretében, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-ai 1698/2005/EK tanácsi rendelet (továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 27. cikke szerinti támogatásban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, nemesnyár célállományok esetén 3 évben nem részesülhetett támogatásban azonos tevékenységtípusra, azaz tisztításra, törzsnevelési jellegű beavatkozásra.

4.) Tisztítás fahasználati tevékenység az erdőtervben szereplő teljes erdőrészletet érintő tisztítás fahasználati előírás esetén támogatható.

5.) Törzsnevelési jellegű beavatkozás esetén a 4 évnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, nemesnyár faállomány típusú erdők támogathatóak, ahol a nemesnyár törzs darabszáma eléri a 300 db/ha mennyiséget, valamint a faállomány átlagmagassága meghaladja a 12 métert.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott erdőrészlet nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

II. Kötelezettségvállalás

1.) Az erdőgazdálkodónak a támogatott tevékenység megvalósítása előtti és a megvalósítás utáni erdő állapotról befejezett ápolás esetén a 3. számú melléklet, tisztítás esetén az 4. számú melléklet, törzsnyesés esetén az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványban olyan leírást kell adnia, amelyből kiderül, hogy a támogatott tevékenység eredményeként a vonatkozó erdészeti technológiai előírásoknak való megfeleléssel miként nőtt az erdő gazdasági értéke.

2.) Amennyiben a támogatást igénylő vállalja a 4.4.2. fejezet 3. bekezdésében található táblázat szerinti foglalkoztatás bővítését, annak a támogatási kérelem benyújtásától az adott támogatási kérelemhez tartozó utolsó kifizetési igénylés benyújtásáig fenn kell állnia.

3.) Támogatás összege akkor folyósítható, ha a támogatást igénylő:

a) a befejezett ápolást oly módon végezte el, hogy ott a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban – a védett fajok kivételével:

aa) az erdőrészletben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban Vhr.) 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő – faültetvény természetességi kategóriájú erdőrészlet esetében a 220 cm–t meghaladó – cserjék és lágyszárú növényzet nem található;

ab) az aa) pont szerinti befejezett ápolás tevékenység végrehajtása során kivétel az Akácos, Nemes nyáras–akácos, Hazai nyáras–akácos, Egyéb lomb elegyes–akácos, Fenyő elegyes–akácos, Akácos–nemes nyáras, Akácos–hazai nyáras, Akácos–erdeifenyves célállományú erdőrészletek esetén az Akác fafaj. Ezen állományalkotó fafaj egyedei ezekben a célállomány típusú erdőrészletekben fenntartható;

b) a tisztítás fahasználatot úgy végzi el, hogy ott a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban a védett fajok kivételével;

ba) az erdőrészletben a Vhr. 3. számú mellékletében, intenzíven terjedő idegenhonos fafajként jelölt fafajok 1 évesnél idősebb egyedei, valamint a fő és elegyfajok növekedését veszélyeztető, azok csúcshajtását elérő cserjék és lágyszárú növényzet nem található;

bb) a ba) pont szerinti tisztítás fahasználat végrehajtása során kivétel az Akácos, Nemes nyáras–akácos, Hazai nyáras–akácos, Egyéb lomb elegyes–akácos, Fenyő elegyes–akácos, Akácos–nemes nyáras, Akácos–hazai nyáras, Akácos–erdeifenyves célállományú erdőrészletek esetén az Akác fafaj. Ezen állományalkotó fafaj egyedei ezekben a célállomány típusú erdőrészletekben fenntarthatók;

c)a törzsnyesést úgy végzi el, hogy ott a kifizetési igénylés benyújtását követő 90 napban, a nyesés eredményeként az erdőrészletben található faegyedek törzsrészének alsó, legalább 5 méteres magasságáig, tőben mérve 3 cm–nél vastagabb vagy 1 évesnél idősebb ágak nem találhatók és a levágott ágak kihordása, vagy sorbarendezése, vagy aprítása megtörtént.

4.) Tisztítás esetén a Vhr. 28.§ (1) bekezdés a) pontja szerint és a 29. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja szerint a tevékenységet bejelentette

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatálybalépésétől legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

A támogatott tevékenységek az Evt. 16. § (6) bekezdésében meghatározott erdészeti igazgatási egységek teljes, vagy azok területileg lehatárolt, összefüggő területén valósíthatóak meg.

Támogatást igénylők köre

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.