Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Kertészet ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21

A támogatás mértéke, összege: maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Előleg: megítélt támogatási összeg maximum 50%-a igényelhető

Támogatást igénylők köre:

 • Mezőgazdasági termelők
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

 

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem  rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b) Az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A rendelkezésre álló forrás:

2A: Valamennyi mezőgazdasági   üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági
üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából.
Keretösszege: 10,0 milliárd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének

megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése
Keretösszege: 3,0 milliárd Ft.

3B: A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása

Keretösszege: 1,5 milliárd Ft.

5A: A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzése és kezelés támogatása
Keretösszege: 1,5 milliárd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
  1. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
   1. Új ültetvény telepítése
   2. Ültetvénycsere
  2. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén:
   1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
    1. a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása
    2. jégháló beszerzése, kiépítése
   2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
   3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
   4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
    1. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
    2. Önjáró betakarítógépek beszerzése.
    3. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
    4. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése
 2. Célterület: Évelő gyógy-, aroma és fűszernövény ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.
  • Új ültetvény telepítése
  • Betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
  • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt előkészítés
 2. Mérnöki feladatok
 3. Projektmenedzsment
 4. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 5. Cél terület:
  1. jégkár megelőzése:
   • beton támrendszer, jégháló beszerzés
   • ültetvénycsere estetné meglévő jégháló felújítás
   • ültetvénycsere esetén támrendszer/ jégvédő háló támrendszer felújítása
  2. tavaszi fagykár megelőzése:
  3. esőkár megelőzése
  4. gyümölcstermékek betakarítására alkalmas eszközök beszerzése
   • betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése
   • önjáró betakarítógépek beszerzése
   • betakarítást segítő kézi gépek beszerzése
   • maximum 1db 83kW traktor beszerzése
  5. ültetvénycsere esetén öntözőrendszer felújítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység

 1. Cél terület:
  • Víztakarékos öntöző rendszer kiépítése
  • támrendszer kiépítése
  • jégháló és jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer kiépítése
  • tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló eszköz, berendezés, technológiai beszerzése és telepítése
 1. Cél terület: 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.
 2. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenység:
  • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 2. 1. célterület Új ültetvény telepítéséhez tartozó tevékenység:
  • Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.
 3. 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.
  1. Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
  2. Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

Nem támogatható tevékenységek:

  • Ingatlan vásárlása
  • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzése
  • Mezőgazdasági erőgép beszerzése
  • Zárt rendszerű növényházak kialakítása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.