Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-4.1.4-16

A “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Olyan mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ (az STÉ kalkulátor idekattintva elérhető) üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott
l

Nyújtható be támogatási kérelem kollektív beruházásként?

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Ebben az esetben fontos, hogy a tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, valamint a tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel.

t

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

 • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 • geotextíliák elhelyezése,
 • tározó terek vízzáró szigetelése,
 • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
 • partvédő művek, földművek kialakítása

Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
 • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • öntözőgépek,
  • szivattyúk,
  • szűrők,
  • csővezetékek,
  • szerelvények,
  • távvezérlő rendszerek,
  • meteorológiai állomás,
  • talajszondák,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

 • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
 • szűrőmező kialakítása,
 • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
 • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
 • szükséges átemelők,
 • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése

Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
  • új ön tözőgépek telepítése,
  • új csővezetékek,
  • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
  • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
  • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
  • talajszondák telepítése,
  • szivattyútelepek felújítása,
 • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
 • földmedrű csatornák burkolása.

Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

 • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

A pályázat benyújtási határideje

2023.10.01.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető támogatás maximum 3 milliárd Ft

Mekkora a támogatási intenzitás?

Támogatási intenzitás: 40 – 80%

Előminősítést kérek!