Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-4.1.4-16

A “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Olyan mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:

  • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ (az STÉ kalkulátor ide kattintva elérhető) üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Ebben az esetben fontos, hogy a tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, valamint a tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel.

Z

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 • Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

  • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  • geotextíliák elhelyezése,
  • tározó terek vízzáró szigetelése,
  • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
  • partvédő művek, földművek kialakítása

  Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
  • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
  • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • öntözőgépek,
   • szivattyúk,
   • szűrők,
   • csővezetékek,
   • szerelvények,
   • távvezérlő rendszerek,
   • meteorológiai állomás,
   • talajszondák,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

  Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

  • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
  • szűrőmező kialakítása,
  • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése

  Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

  • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
  • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
  • szükséges átemelők,
  • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése

  Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • új ön tözőgépek telepítése,
   • új csővezetékek,
   • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
   • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
   • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
   • talajszondák telepítése,
   • szivattyútelepek felújítása,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
  • földmedrű csatornák burkolása.

  Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
  • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása).

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

a támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. napjáig, vagy forráskimerülésig van lehetőség.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető támogatás maximum 3 milliárd Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Kell-e önerő a projekthez?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

}

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?

Magyarország egész területén

q

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

30 db.

Előminősítést kérek!