Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Referenciák

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP2-4.1.4-16

A “Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Olyan mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:

  • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ (az STÉ kalkulátor ide kattintva elérhető) üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Ebben az esetben fontos, hogy a tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, valamint a tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel.

Z

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 • Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen 

  • tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  • geotextíliák elhelyezése,
  • tározó terek vízzáró szigetelése,
  • tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
  • partvédő művek, földművek kialakítása

  Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
  • felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
  • új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • öntözőgépek,
   • szivattyúk,
   • szűrők,
   • csővezetékek,
   • szerelvények,
   • távvezérlő rendszerek,
   • meteorológiai állomás,
   • talajszondák,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása

  Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

  • a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
  • szűrőmező kialakítása,
  • rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése

  Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

  • szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
  • egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
  • szükséges átemelők,
  • forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése

  Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése, a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
   • új ön tözőgépek telepítése,
   • új csővezetékek,
   • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
   • automatizált öntözőtelepek kialakítása,
   • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
   • talajszondák telepítése,
   • szivattyútelepek felújítása,
  • korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  • tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
  • földmedrű csatornák burkolása.

  Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

  • vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
  • megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása).

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

a támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. napjáig, vagy forráskimerülésig van lehetőség.

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető támogatás maximum 3 milliárd Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Kell-e önerő a projekthez?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

}

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?

Magyarország egész területén

q

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

30 db.

Előminősítést kérek!

"(Szükséges)" a kötelező mezőket jelöli

Név(Szükséges)
Dobd a fájlt ide, vagy
Engedélyezett fájl típusok: pdf., Max. file size: 512 MB.
  Adatvédelmi nyilatkozat(Szükséges)