Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA

VP5-8.2.1-16

A felhívás célja

A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. Magyarország Kormánya egyik legfőbb célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. A cél elérését a Kormány a magánjogi földhasználók és önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. A mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,32 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

• Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása o gyep és fa telepítésével o meglévő gyep esetében, fa telepítéssel

• Mezővédő fásítás létrehozása o fasor

o facsoport telepítésével

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

• agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén az ápolási tevékenység elvégzése

• mezővédő fásítás esetén a fenntartás (ápolási) tevékenység elvégzése kötelező.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

– Agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén további kiegészítő intézkedések támogathatóak: fedett szárnyék,

– itató,

– gémeskút létrehozása.

Az első kifizetési igénylés benyújtásának évében bekövetkezett – igazolt – legalább 50 %-os biotikus vagy abiotikus káresemény általi pusztulással érintett egyedek újratelepítésére igényelhető támogatás.

Támogatást igénylők köre

Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók vehetik igénybe.

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának a támogatására nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.