Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA

VP5-8.2.1-16

A felhívás célja

A gyepgazdálkodással kombinált agrár-erdészeti rendszerek esetében az extenzív állattartás hagyományainak életben tartása és a tájkép megőrzése kiemelten fontos. Magyarország Kormánya egyik legfőbb célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. A cél elérését a Kormány a magánjogi földhasználók és önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. A mezővédő fásítások ökológiai folyosóként a felaprózódott élőhelyek összeköttetéseit biztosítják.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,32 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

• Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása o gyep és fa telepítésével o meglévő gyep esetében, fa telepítéssel

• Mezővédő fásítás létrehozása o fasor

o facsoport telepítésével

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

• agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén az ápolási tevékenység elvégzése

• mezővédő fásítás esetén a fenntartás (ápolási) tevékenység elvégzése kötelező.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

– Agrár-erdészeti rendszer létrehozása esetén további kiegészítő intézkedések támogathatóak: fedett szárnyék,

– itató,

– gémeskút létrehozása.

Az első kifizetési igénylés benyújtásának évében bekövetkezett – igazolt – legalább 50 %-os biotikus vagy abiotikus káresemény általi pusztulással érintett egyedek újratelepítésére igényelhető támogatás.

Támogatást igénylők köre

Jelen támogatást magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik, mint jogszerű földhasználók vehetik igénybe.

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának a támogatására nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.