Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP5-8.4.1-16

Pályázók köre:

Az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,10 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.

A támogatás mértéke, összege

1.) A helyreállítás alaptámogatás esetén az egységköltségek 4 célállomány-típus csoport szerinti bontásban kerültek megadásra.

2.) Az egyes célállomány-típus csoportokba tartozó célállomány-típusokat az 5. számú melléklet tartalmazza: tölgy-bükk és egyéb keménylomb, egyéb lágylomb és fenyő, akác, nemesnyár.

3.) Amennyiben a károsodott terület rész-erdőrészletként lehatárolható, és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra:

Mesterséges erdősítéssel történő helyreállítás esetén

Önállóan támogatható tevékenységek

Helyreállítási alaptevékenység

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kiegészítő tevékenységek

Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján az alábbi kiegészítő tevékenységek támogathatóak:

  • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
  • 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

Pályázatok benyújtási határideje:

Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében a 2016. -tól 2022-ig minden évben az adott évben meghirdetésre kerülő egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.