Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Referenciák

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

VP5-8.4.1-16

Pályázók köre:

Az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,10 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.

A támogatás mértéke, összege

1.) A helyreállítás alaptámogatás esetén az egységköltségek 4 célállomány-típus csoport szerinti bontásban kerültek megadásra.

2.) Az egyes célállomány-típus csoportokba tartozó célállomány-típusokat az 5. számú melléklet tartalmazza: tölgy-bükk és egyéb keménylomb, egyéb lágylomb és fenyő, akác, nemesnyár.

3.) Amennyiben a károsodott terület rész-erdőrészletként lehatárolható, és a faállomány károsodása 50% fölötti, vagy az egész erdőrészlet faállományát ért károsítás a 70%-ot meghaladja, a támogatási összegek az alábbi táblázat szerint kerülnek megállapításra:

Mesterséges erdősítéssel történő helyreállítás esetén

Önállóan támogatható tevékenységek

Helyreállítási alaptevékenység

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kiegészítő tevékenységek

Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján az alábbi kiegészítő tevékenységek támogathatóak:

  • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
  • 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

Pályázatok benyújtási határideje:

Támogatási kérelmeket – egyúttal kifizetési igényléseket – az agrárpolitikáért felelős miniszternek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletében a 2016. -tól 2022-ig minden évben az adott évben meghirdetésre kerülő egységes kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet benyújtani, az egységes kérelem részeként. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.