Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVEZIFIKÁCIÓJA – VIDÉKI TURIZMUS FEJLESZTÉSE

VP6-6.4.1-21

ÖSSZEFOGLALÓ

A felhívás célja:

a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a 11 turisztikai térségben.  A pályázatra tervezett keretösszege 50 milliárd Forint.

Igényelhető támogatás: maximum 100 M Ft

Támogatási intenzitás fejlesztés helyétől függően 50-70%

Előleg: 50%, maximum 50 M Ft

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

minimum 1 db megvalósítása kötelező, de több tevékenység is választható,

a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyhez nem kapcsolódik.

b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.

c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: új épület építése; vagy olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.

b) Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

c) A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl. út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés.

Az a) – c) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.

d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

e) A 3.1.1.1. fejezet a) – d) pontjaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.

f) A felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

g) Ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

h) Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

i) Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.

j) Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig, a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).

k) A szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonya, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.

A bázislétszám fenntartása kötelező. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntarthatósági kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Első szakasz:
2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz:
2022. január 12. – 2022. január 26.
Harmadik szakasz:
2022. január 27. – 2022. február 10.
Negyedik szakasz:
2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz:
2022. április 7. – 2022. április 21.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Költségtípus
Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek:
 • az építészek, mérnökök díjai,
 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói és projekt menedzsment költségek,
 • projekt előkészítési költségek.
5%
 • közbeszerzési eljárások lefolytatása,
 • tájékoztatás, nyilvánosság,
 • könyvvizsgálat,
 • projektmenedzsment,
 • műszaki ellenőri szolgáltatás ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit.
 • 1%
 • 0,5%
 • 2,5%
 • 0,5%
 • 1%
Ingatlan vásárlás
2%
Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.)
2%