Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP6-7.2.1.4-17

A Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

Fenntartási idő: 5 év

Megvalósítási idő: 36 hónap

Támogatást igénylők köre: 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 1. támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
 2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdo0nában van.

Benyújtás ideje: Huszonnyolcadik szakasz vége: 2022. szeptember 11.

                             Huszonkilencedik szakasz vége: 2022. november 12.

Támogatás mértéke: maximum 6,2 millió Ft

Támogatás intenzitása: 95% (vissza nem térintendő támogatás)

Támogatható tevékenységek:

 1. célterület
 • Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója; Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem; Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő

fejlesztést.

b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely

nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel