Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP6-7.2.1.4-17

A Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

Fenntartási idő: 5 év

Megvalósítási idő: 36 hónap

Támogatást igénylők köre: 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 1. támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
 2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdo0nában van.

Benyújtás ideje: Huszonnyolcadik szakasz vége: 2022. szeptember 11.

                             Huszonkilencedik szakasz vége: 2022. november 12.

Támogatás mértéke: maximum 6,2 millió Ft

Támogatás intenzitása: 95% (vissza nem térintendő támogatás)

Támogatható tevékenységek:

 1. célterület
 • Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése
 • háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése
 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója; Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem; Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő

fejlesztést.

b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

– kútfúrás;

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely

nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

– háztartási törpe-vízmű.

c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;

– tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel