Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Széchenyi 2020

A 2014-2020 közötti stratégiai tervezési hétéves ciklusában hazánk számára jelentős fejlesztési lehetőség adódik 28,6 milliárd euró áll pályázati forrás áll rendelkezésre.

Az Európai Unió 11 tematikus célterületet határozott meg a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban:

 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
 2. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása
 3. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
 4. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
 5. Az IKT-hez való hozzáférés, azok használatának és minőségének javítása
 6. Az alacsony – széndioxid – kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
 7. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése
 8. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
 9. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
 10. A KKV-k versenyképességének fokozása
 11. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése

A felsorolt célokhoz igazítva 9 operatív programot fejlesztettek ki Magyarországon:

1. Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program – VEKOP

A 2014-2020-ra a rendelkezésre álló forrásokat – 463 703 439 € – három területre koncentrálja, melyek a következők:

 • regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudásgazdaság, kreativitás, innováció),
 • foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése.
 • közösségi infrastruktúra fejlesztése,

Ezzel biztosítható a budapesti és pest megyei terület további fejlődése, gazdasági versenyképességének növekedése illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenése.

2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – GINOP

A program a gazdaság növekedését szolgálja. Egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkavállalók képességeink fejlesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat – 8 921 508 344 € – öt fő beavatkozási területre koncentrálja:

 

 • foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés,
 • K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,
 • alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, valamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésének elősegítése
 • integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai szektor fejlesztése,
 • vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése

3. Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program – EFOP

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni a fenntartható, magas hozzáadott értékű termeléshez és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedéshez a források felhasználásával (3 069 636 241 €). Az EFOP hét fő beavatkozási irányvonala az alábbiak:

 

 • a társadalmi kohézió erősítése,
 • a köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére,
 • felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
 • a szegénység elleni küzdelem,
 • egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések,
 • utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben, továbbá

4. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A program elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen hozzájárul a gazdasági növekedés is.

A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg a források felhasználása, mely 3 784 832 361 € eurót jelent.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi céloknak kell érvényesülniük:

 

 • klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
 • erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
 • szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
 • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

5. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program – TOP

 

Az összesen 3 970 875 052 € rendelkező program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.

Törekvéseinek tematikus fókuszában két tényező áll a térség -specifikus gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés és a területi és települési önkormányzati feladatellátása során felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítése.

6. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program – IKOP

program a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést szolgálja 3 919 774 388 € forrással. Fő priorítások:

 • A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalás fokozása közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével.
 • A foglalkoztatás növelése közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a földrajzi mobilitás növelésével.
 • Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése közvetlenül a közösségi közlekedés és a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével.
 • A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása közvetetten a regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.

7. Közigazgatási- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program – KÖFOP

Az operatív program keretében tervezik a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani. A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják 935 138 140 € forrás allokálásával.

8. Vidékfejlesztési Operatív Program – VP

Elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása összesen 3 430 664 493 € forrással.

A Program kiemelt figyelmet fordít a K+F+I-t, a tudásátadást, képzést, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztéseknek az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki gazdaságban,

alapvető célja a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, az agrár- és élelmiszerszektor hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz, a természeti erőforrások megőrzéséhez.