Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

A 2021–2027-es időszakban hazai társfinanszírozással együtt több mint 26135,7 millió EUR összegű kohéziós forráskerettel rendelkezünk! A kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege* 9487 Mrd Ft.

Operatív programok

1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz ( GINOP Plusz)

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz teljes forráskerete 6135,8 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás* összege 2101,3 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei:

 • Vállakozásfejlesztés
 • Kutatás, fejlesztés, innováció
 • Fenntartható munkaerőpiac
 • Ifjúsági garancia
 • Felsőoktatás, szakképzés
 • Pénzügyi eszközök

2. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) a magyarországi kötöttpályás, közúti, kerékpárúti és kikötői beruházások megvalósítását célozza meg. A magyarországi közlekedési helyzetet, a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap korlátait, illetve egyéb uniós alapelveket (pl. kettős finanszírozás kizárása, tiltott állami támogatások) figyelembe véve az alábbi prioritási tengelyen tervez beavatkozásokat:

Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése, köztük városi elektromos buszbeszerzéseket, nagyforgalmú elővárosi vasútvonalak fejlesztéseit.

TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése, benne a TEN-T közlekedési hálózathoz tartozó vasútvonalakét és kikötőkét.

Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás részeként EuroVelo kerékpárutak fejlesztéseit, közlekedésbiztonsági és egyéb (pl. zajárnyékoló falak) beruházásokat.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz teljes forráskerete 4171,3 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege 1559,7 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei

 • Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése
 • TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése
 • Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás fejlesztése a TEN-T közúthálózaton

3. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) az éghajlatváltozás hatásai miatt fellépő problémák – például az árvíz-, és belvízproblémák, aszályok, erőforrásaink túlzott használata – kiküszöbölésére nyújt támogatást.

Az előző időszak környezeti operatív programja, a KEHOP alapján és azt kiegészítve a KEHOP Plusz sok újdonsággal bővült, figyelembe véve az újonnan felmerült környezeti problémákat, az átalakuló szabályozási környezetet és az erősödő zöldítési törekvéseket.

A KEHOP Plusz az Európai Unió által meghatározott szakpolitikai célokból a másodikat – Zöldebb Európa – fedi le, öt prioritáson keresztül. Célja a környezetszennyezés és az erőforrásaink túlzott kihasználásának csökkentése, a biológiai sokféleség megóvása és a fenntarthatóság előtérbe helyezése.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz teljes forráskerete 4312,8 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege* 1552,1 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei:

 • Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
 • Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
 • Környezet- és természetvédelem
 • Megújuló energiagazdaság
 • Igazságos Átmenet Alap

4. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)

A MAHOP Plusz célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a haltermelés és halfeldolgozás versenyképességének, valamint fenntarthatóságának innováció és digitalizáció révén történő növelése a környezetterhelés csökkentése mellett. Kiemelt szempont a klíma- és környezetbarát gazdálkodási módszerek támogatása, a körforgásos gazdálkodás elvén alapuló módszerek arányának növelése a termelési rendszereken belül, továbbá a vízi és vizes élőhelyek faji sokféleségének fenntartása, fejlesztése.

A halgazdálkodási ágazat magában foglalja a tógazdaságokban és az intenzív üzemekben történő haltermelést, a halfeldolgozást és a természetes vizek horgászati hasznosításával összefüggő halgazdálkodási tevékenységet. A hazai halgazdálkodás fő feladata a fogyasztók egészséges és biztonságos termékekkel történő ellátása, de hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a hagyományok megőrzéséhez is.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz teljes forráskerete 53,9 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege 20,1 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei

 • Fenntartható halászat, vízvédelem
 • Fenntartható akvakultúra-tevékenységek, piacképesség és élelmezésbiztonság

5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz ( TOP Plusz)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) az ország teljes területét lefedi, így a kevésbé fejlett régiók (valamennyi vármegye) és a fejlett régiónak számító Budapest fejlesztéseit egyaránt támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiókra és elmaradott térségekre.

Célja az uniós szintű és az országon belüli területi kohézió javítása, ennek érdekében a régiók és vármegyék fejlettségének javítása az EU átlag viszonylatában, továbbá az országon belüli egyenlőtlenségek csökkentése, kiemelten a négy legkevésbé fejlett régió (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) és a komplex programmal fejlesztendő 36 járás fejlesztése. Budapest esetében a nagyváros-specifikus kihívások kezelése a cél.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz teljes forráskerete 5248,8 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege 1962,5 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei

 • Élhető vármegye
 • Klímabarát vármegye
 • Gondoskodó vármegye
 • Budapest infrastrukturális fejlesztések
 • Budapest humán fejlesztések
 • Versenyképes vármegye

6. Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

 

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz átfogóan célozza Magyarország digitális felkészültségének javítását és versenyképességének növelését. A program 4 prioritás mentén tervez fejlesztéseket:

 • az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás támogatása, amely hozzájárul a vállalkozások innovációs tevékenységének, digitális transzformációs folyamatának felgyorsításához, a közszolgáltatások digitalizációjának folytatásához,
 • a zöld és hi-tech átállás, amely elősegíti a digitális megoldások elterjedését és az adatok felhasználásán keresztül a klímasemleges, körforgásos és reziliensebb gazdaságra való átállást,
 • a fizikai hozzáférés lehetőségeinek bővítése, amely hozzájárul a kiváló és biztonságos összeköttetés kialakításához,
 • az állampolgárok digitális kompetenciáinak fejlesztése, valamint a digitális oktatási öko-szisztéma fejlesztése, amely javítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz teljes forráskerete 2042,6 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege* 732,3 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei

 • Intelligensebb Magyarország
  • Kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése
  • Kis- és középvállalatok digitális átállásának támogatása
  • Digitális közszolgáltatások
 • High-tech és zöld átállás
  • Energiarendszerek és hálózatok, energiamenedzsment rendszerek, energia közösségekkel kapcsolatos digitális fejlesztések
  • A környezeti paraméterek monitorozása és a katasztrófavédelem területén alkalmazott rendszerek digitalizációja
  • A hulladék újrafelhasználás és hasznosítás nyomonkövetése
 • Magyarország csatlakoztatva
  • Szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele
 • Digitális készségek
  • Oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képességének fejlesztése
  • Digitális kompetenciák alap és emelt szintű fejlesztése

7. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) az Európai Unió által a 2021-2027 közötti időszakra meghatározott szakpolitikai célkitűzések közül a szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtéséhez járul hozzá. A program négy humán szakterület – köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelem, valamint család- és ifjúságügy – fejlesztéseit foglalja magába.

Az operatív program célkitűzései elősegítik többek között az oktatás eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának javítását, a korai iskolaelhagyás csökkentését. Előmozdítják a szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyek és közösségek társadalmi és gazdasági integrációját és életkörülményeinek javítását. Mérsékelik a társadalmi és területi egyenlőtlenségeket. Javítják a nők foglalkoztatási esélyeit, valamint a minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférést, különösen szociális és gyermekvédelmi, gyermeknevelési, gondozási területen.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz teljes forráskerete 3419,1 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege 1278,4 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei:

 • századi köznevelés
 • Pedagógus életpályamodell
 • Társadalmi felzárkózási fejlesztések
 • Szociális fejlesztések
 • Rászoruló személyek támogatása
 • Család- és ifjúságügyi fejlesztések
 • Felzárkózó települések – Társadalmi innovatív intézkedések

8. Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)

A Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz) a technikai segítségnyújtás források kezelését szolgáló program, amely a 2021-2027 közötti időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló kohéziós célú források eredményes és hatékony felhasználását támogatja.

Ehhez kapcsolódóan a VOP Plusz kiemelt figyelmet fordít a pályázói kapacitás fejlesztésére, ezáltal is elősegítve, hogy a pályázók a fejlesztéseiket minél nagyobb számban, minél szabályosabban és minél jobb minőségben legyenek képesek megvalósítani az új időszakban. Az operatív program főbb beavatkozási területei az irányítási, kontroll- és auditirányítási rendszerek és eszközök biztosítása, a kedvezményezettek és az irányító hatóságok közötti elektronikus adatcsere, a monitoring, a támogatott projektek nyilvánosságával és a tájékoztatással összefüggő feladatok ellátása, valamint az adminisztratív és pályázói kapacitásépítés.

A Végrehajtás Operatív Program Plusz teljes forráskerete 805,2 millió EUR hazai társfinanszírozással együtt, a kedvezményezettek számára elérhető támogatás összege 301,1 Mrd Ft.

Prioritások és azok főbb támogatási célterületei

 • A források eredményes, hatékony és szabályszerű felhasználásához szükséges humánkapacitás és feltételrendszer biztosítása és fejlesztése
 • Az intézményrendszer eredményes, hatékony és szabályszerű forrásfelhasználásának támogatása
 • Az Igazságos Átmenet Alapból biztosított források biztosítása és fejlesztése