Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Referenciák

Szolgáltatásaink

Projekt tervezés

Annak érdekében, hogy a pályázati felhívásoknak minden tekintetben megfelelő pályázatok kerülhessenek benyújtásra, cégünk a projekttervezés keretein belül a következőket vállalja:

 • Ingyenes pályázati előminősítés
 • Személyes konzultáció
 • Fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekkel történő összehangolása

Cégünk csak abban esetben nyújt be pályázati anyagot, amennyiben az teljes mértékben megfelel az adott pályázati kiírásnak. Ennek első lépése a potenciális pályázó szervezet díjmentes előminősítése. A következő lépés a pályázati projekt előkészítése személyes konzultációval, melyben megtörténik a fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekkel történő összehangolása.

Pályázatírás

A pályázatírás szolgáltatás keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

 • Személyes konzultáció
 • Pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése
 • Folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel
 • Pályázatok benyújtása
 • Hiánypótlások benyújtása
 • Támogatási szerződés megkötése
 • A pályázatírás magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megköti a Támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.

Cégünk a pályázatok írását sikerdíjas alapon vállalja, tehát kizárólag nyertes pályázat után számítunk fel díjat.

Projektmenedzsment

Cégünk a projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látja el :

 • Pályázathoz tartozó Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek elkészítése
 • Kapcsolattartás a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel
 • Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)
 • Személyes konzultáció, projektmegbeszélések lebonyolítása
 • Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és Kifizetési Kérelem elkészítése és azok hiánypótlásainak összeállítása
 •  Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel
 • A projekthez tartozó szükséges dokumentációk, dokumentumok (támogatási szerződés) módosítását, elkészítése
  A projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések benyújtása a kedvezményezettel közösen
 • Segítjük a pályázót a pályázat kötelező tevékenységeinek megvalósításában, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében

Szakértői tanulmányok készítése

 • Esélyegyenlőségi tervek és környezeti fenntarthatósági tanulmányok készítése
 • Szakértői dokumentációk összeállítása
 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • Üzleti tervek, elemzések elkészítése

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint az ötven főnél több személyt foglalkoztatóknak, a költségvetési szerveknek és az állami tulajdonban lévő vállalatoknak kötelező esélyegyenlőségi tervvel rendelkezniük.

A foglalkoztató esélyegyenlőségi tervének tartalmaznia kell a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok – így a nők, a negyven év felettiek, a romák foglalkoztatási helyzetét, bérét, munkakörülményeit és a munkaadó diszkriminációval szembeni munkahelyi politikáját. Az esélyegyenlőségi tervezet betartását Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálhatja.

A Studium Group. szakképzett munkatársai vállalják az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében történő közreműködést.