Kezdőlap

Rólunk

Munkatársaink

Sajtómegjelenések

Referenciák

Tevékenységeink

Szolgáltatásaink

Projekttervezés

Pályázatírás

Projektmenedzsment

Szakértői tanulmányok készítése

Hasznos Információk

Széchenyi Terv Plusz (2021-2027)

Széchenyi 2020

Horizont 2020

Kötelező nyilvánosság

GYIK

Adatkezelési tájékoztató

Impresszum

Pályázati felhívások

Vállalkozások Fejlesztése

Önkormányzatok és Civil pályázatok

Vidékfejlesztési támogatás

KAP 2023 – 2027

Egyéb pályázati felhívások

Szolgáltatásaink

Projekt tervezés

Annak érdekében, hogy a pályázati felhívásoknak minden tekintetben megfelelő pályázatok kerülhessenek benyújtásra, cégünk a projekttervezés keretein belül a következőket vállalja:

 • Ingyenes pályázati előminősítés
 • Személyes konzultáció
 • Fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekkel történő összehangolása

Cégünk csak abban esetben nyújt be pályázati anyagot, amennyiben az teljes mértékben megfelel az adott pályázati kiírásnak. Ennek első lépése a potenciális pályázó szervezet díjmentes előminősítése. A következő lépés a pályázati projekt előkészítése személyes konzultációval, melyben megtörténik a fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekkel történő összehangolása.

Pályázatírás

A pályázatírás szolgáltatás keretében Cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

 • Személyes konzultáció
 • Pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése
 • Folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel
 • Pályázatok benyújtása
 • Hiánypótlások benyújtása
 • Támogatási szerződés megkötése
 • A pályázatírás magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megköti a Támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.

Cégünk a pályázatok írását sikerdíjas alapon vállalja, tehát kizárólag nyertes pályázat után számítunk fel díjat.

Projektmenedzsment

Cégünk a projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látja el :

 • Pályázathoz tartozó Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek elkészítése
 • Kapcsolattartás a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel
 • Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)
 • Személyes konzultáció, projektmegbeszélések lebonyolítása
 • Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és Kifizetési Kérelem elkészítése és azok hiánypótlásainak összeállítása
 •  Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel
 • A projekthez tartozó szükséges dokumentációk, dokumentumok (támogatási szerződés) módosítását, elkészítése
  A projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések benyújtása a kedvezményezettel közösen
 • Segítjük a pályázót a pályázat kötelező tevékenységeinek megvalósításában, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében

Szakértői tanulmányok készítése

 • Fenntarthatósági tanulmányok készítése (ESG)
 • Esélyegyenlőségi tervek és környezeti fenntarthatósági tanulmányok készítése
 • Szakértői dokumentációk összeállítása
 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • Üzleti tervek, elemzések elkészítése

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint az ötven főnél több személyt foglalkoztatóknak, a költségvetési szerveknek és az állami tulajdonban lévő vállalatoknak kötelező esélyegyenlőségi tervvel rendelkezniük.

A foglalkoztató esélyegyenlőségi tervének tartalmaznia kell a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok – így a nők, a negyven év felettiek, a romák foglalkoztatási helyzetét, bérét, munkakörülményeit és a munkaadó diszkriminációval szembeni munkahelyi politikáját. Az esélyegyenlőségi tervezet betartását Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálhatja.

A Studium Group. szakképzett munkatársai vállalják az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében történő közreműködést.